31 Gru

Wprowadzanie towarów na rynek niemiecki-nowe regulacje od 1 stycznia

1 stycznia 2019 r. w Niemczech wchodzi w życie nowa Ustawa o Opakowaniach (VerpackG), wraz z którą zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące opakowań.

Nowa ustawa jest skierowana do:

  • producentów dedykujących towary na rynek niemiecki
  • dystrybutorów
  • eksporterów
  • sklepów internetowych
  • innych wprowadzających towary na rynek niemiecki.

Każdy podmiot wprowadzający na rynek niemiecki, skierowany do konsumentów, jakikolwiek produkt opakowany, zmuszony jest zarejestrować przedmiotowe opakowanie w powyższym rejestrze. Ma to na celu sprawowanie przez urząd nadzoru nad ilością wprowadzonych na rynek opakowań, a także nad ich odzyskiem – recyklingiem. Towar sprzedawany w opakowaniu, które nie zostało zarejestrowane w rejestrze nie może być dystrybuowany na terenie Niemiec.

Niemieckie prawo wyznacza kierunki Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ).

Za brak rejestracji w systemie, w przypadku sprzedaży produktów opakowanych konsumentom na terenie Niemiec, w najgorszym wypadku grozi kara w kwocie do 200 000 EURO.


Polecamy nowe rozwiązania Druk Serwis 24 Sp. z o.o. w zakresie opakowań kartonowych oraz drukowaniu etykiet zgodne z GOZ:

  • wyeliminowanie etykiet, które zanieczyszczają kartony w procesie recyklingu
  • nadruki bezpośrednie na kartonach, które eliminują koszty etykiet, drukarek etykiet i urządzeń etykietujących
  • stosowanie tuszu ekologicznego ECO-INK.

Szczegóły aplikacji oferowanej przez Druk Serwis 24 Sp. z o.o. znajdują się pod linkiem DRUKARKI

W celu uzyskanie rozwiązań dla Twojej linii produkcyjnej zapraszamy do kontaktu – LINK


 

System do rejestracji dostępny pod adresem: https://lucid.verpackungsregister.org/


Źródło infografiki: https://www.prawnikit.com.pl/

28 Gru

Znakowanie wyrobów tytoniowych

W dniu 20 maja 2019 r. wchodzi obowiązek indywidualnego znakowania wyrobów tytoniowych.

Szczegółowe regulacje w sprawie norm technicznych dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na wyrobach tytoniowych, zostały określone przez akty wykonawcze i implementujące o których jest mowa w art. 15 i 16 dyrektywy 2014/40/UE (link: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/536e4d37-4140-11e8-b5fe-01aa75ed71a1)

System identyfikowalności, tak jak zabezpieczenie, powinien zostać wdrożony w państwach członkowskich:

– do dnia 20 maja 2019 r. w zakresie papierosów i tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów,

– do dnia 20 maja 2024 r. w zakresie wyrobów tytoniowych innych niż papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów.

Aktualnie trwają prace nad prawem krajowym: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12310501

 

Druk Serwis Sp. z o.o. zapewnia urządzenia znakujące dużej rozdzielczości pozwalające na właściwe zabezpieczenie produktów w indywidualne oznaczenia alfanumeryczne oraz po przez nanoszenia kodów 2D (m.in. QR Cody).

Opis aplikacji i urządzeń: LINK

Zapraszamy do kontaktu: LINK